Dataskyddsansvarig för alla behandling av personuppgifter är 256bit Security AB, organisationsnummer 556854-2921.

Det finns inget dataskyddsombud eftersom lagring enbart anses sker i liten omfattning. Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig finns längst ned på denna sidan.

Personinformation förekommer på följande platser:

  1. Kunddatabasen
  2. Serverdatabasen
  3. Nyanvädardatabasen
  4. E-postkontot
  5. Bokföringen

Kundernas lagrade information via Secure Backup (kundinformationen) är inte tillgänglig för 256bit
Security AB och betraktas därmed inte som personinformation. Det anses därför inte heller finnas ett
behov av biträdesavtal för information som lagras hos 256bit Seurity AB.

 

Kunddatabasen

Användning: Används för fakturerering och innehåller endast betalande kunder.

Lagrade uppgifter:

Secure Backup – Förnamn, Efternamn, e-post, kontotyp, id för serverkonto, datum för nästa fakturering.

Easy Encrypt & Simple Encrypt – Ingen information om privatkunder lagras utan enbart
betalande företagskunder förekommer i databasen, dock lagras en kontaktperson för respektive
företagskund. Det som lagras är namn, e-post och telefonnummer.

Gallring: Användare gallras senast 2 månader efter avslutat kundförhållande.

Skydd: Informationen lagras krypterat på skyddat system utan internetanslutning.

Biträde: Informationen lämnas inte vidare till tredje part.

 

Serverdatabasen

Användning: Personuppgifterna används för att knyta en kontaktbar identitet till den lagrade kundinformationen (gäller för Secure Backup).

Lagrade uppgifter: namn på användaren, organisationstillhörighet, e-post, samt installationskoden. Databasen inkluderar även tid för registrering och tid för senaste backup för att följa upp kontots användning.

Gallring: Informationen raderas i samband med att kundinformationen och kontot
raderas från servern.

Skydd: Informationen lagras enbart på servrar och i serverbackuper och lagras med
samma säkerhet som den krypterade kundinformationen.

Biträde: Informationen lämnas inte vidare till tredje part.

 

Nyanvädardatabasen

Användning: En databas för att följa upp försäljning. Alla anmälningar på sidan hamnar i denna
databasen. Användare överförs sedan till kunddatabasen i samband med första fakturering.

Lagrade uppgifter: De uppgifter som fylls i formulär på sidan (varierar beroende på kontotyp)

Gallring: Informationen raderas inom senast 3 månader.

Biträde: Notiser om nya användare lagras på e-post servrar. E-post servrar hanteras
av Loopia AB.

 

E-postkonton

Användning: Används för att kontakt med kunder, för att ge support till kunder och för att ta
emot notifikationer om beställningar.

Gallring: Oklart just nu hur gallring ska ske. E-postnotiser raderas inom 3 månader.

Skydd: Inloggning på webmail med lösenord och SSL-kryptering. Ingen lokal lagring av e-post i e-postklient.

Biträde: E-postkontot hanteras av Loopia AB.

 

Bokföringen

Användning: I samband med fakturering lagras faktureringsunderlag i företagets bokföring.

Gallring: Bokföringsunderlaget ska enligt lag sparas i minst 8 år.

Skydd: Informationen hanteras på skyddat datorsystem utan internetanslutning och/eller på pappersform
i företaget lokaler. Arkivering av tidigare verksamhetsår sker i företagets lokaler.

Biträde: Informationen lämnas inte vidare till tredje part om inte lagen kräver detta.

 

Registerutdrag

För att begära ett utdrag av lagrade personuppgifter kontakta support@256bit-security.se.

 

Radering

För att begära radering av lagrade personuppgifter kontakta support@256bit-security.se.

 

Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig

Supportärenden: support@256bit-security.se

Övriga ärenden: info@256bit-security.se