256bit Security AB

256bit Security AB är ett helt svenskt företag med verksamheten i Västerås. Företaget startade 2011 och har erbjudit säkerhetskopiering via Secure Backup sedan 2014.

 

Affärsidé

Vår affärsidé är att förena hög säkerhet med ett bra pris. Något vi åstadkommer genom att ha en hög kompetens inom datasäkerhet, software security och kryptologi i företaget. Samtidigt utvecklar vi våra egna lösningar för lagring och underhåll av serversystemet och kan på så vis hålla kostnaderna låga.

 

Lagring

Inom företaget har vi en stor ansvarskänsla för de åtaganden som det innebär att lagra andras data. Vi följer kontinuerligt upp status för våra servrar och följer upp misstänkta fel. All data lagras på företagets egna servrar i ett datacenter i Stockholm.

 

kontakt

Behöver du kontakta oss använd e-post: info@256bit-security.se.

 

Organisationsnummer: 556854-2921

Godkänd för F-skatt, momsreg. nummer SE556854292101

PlusGiro: 60 38 01-2  Bankgiro: 764-6482

Företagets CA-nyckel för OKI.

Fingerprint:
3E38901D3D84E07B73CB6530B8EF1CE41A74F79676A5ECFBC4351080EA7CD462

Information om lagring av personuppgifter.