Easy Encrypt är ett kraftfullt krypteringssystem baserat på asymmetrisk kryptering. Det betyder att filer kan krypteras eller signeras med ett personligt nyckelpar. Det personliga nyckelparet gör det enkelt att kommunicera säkert med en kryptografiskt verifierbar identitet på sändare och mottagare.

 

Filkryptering

Easy Encrypt är ett krypteringssystem för filer vilket ger en väldigt hög flexibilitet. Allt som kan lagras som filer kan krypteras eller signeras, exempelvis: rapporter, mötesprotokoll, databaser, programvara, säkerhetskopior, etc. Det går sedan att överföra informationen med valfri metod, exempelvis: bifogade till e-post, lagring på gemensam lagringsyta eller via externa lagringsmedium.

 

Open key infrastucture

Programmet baserar sig på Open Key Infrastucture vilken innebär att du redan vid kryptering av en fil har full kontroll på mottagarens identitet, det finns därför ingen risk att du skickar filerna till fel mottagare. Systemet verifierar också sändarens identitet när du tar emot information, vilket gör att du kan vara säker på vart informationen kommer från och att den inte har ändrats.

 

Personligt nyckelpar

Eftersom varje användare har ett eget nyckelpar begränsas skadorna av nyckelförluster. Om en nyckel går förlorad eller kan ha hamnat i orätta händer är det bara den berörda användaren som drabbas av detta, till skillnad från symmetriska krypteringssystem där alla parter som delar på en gemensam nyckel drabbas.

 

 

Användning

Easy Encrypt har ett väldigt enkelt användargränssnitt. Användaren behöver utföra ett par steg innan programmet kan användas (dvs, skapa ett eget nyckelpar och certifikat), men sedan går det snabbt att använda programmet. Filerna som ska krypteras eller signeras dras till programmet och sedan finns det en knapp för respektive operation som kan utföras på filen.

Användarmanual för Easy Encrypt

Läs mer om varför du ska kryptera.

 

Funktioner

Systemet delar in alla användare i två kategorier: vanlig användare och CA. En vanlig användare är helt enkelt de som kan kryptera och signera filer mellan andra vanliga användare. Men, för att detta ska kunna göras säkert sätt behöver de vara säkra på de andra användarnas identitet. Ett CA är de som intygar identiteten på vanliga användare, och ett CA kan startas av företag, föreningar eller andra organisationer som har en uppsättning av användare som de vill intyga identiteten för. Att starta ett CA är riktigt enkelt med Easy Encrypt och bestå bara av två enkla operationer: skapa nyckelpar och certifiera nycklar.

 

Säkerhet

Easy Encrypt är designat för att skydda informationen under överföring från tre hot:

  • Att någon obehörig får tillgång till informationen.
  • Att någon obehörig kan ändra i informationen under överföring.
  • Att någon obehörig kan byta ut informationen under överföring.

Som en konsekvens av detta skyddar krypteringssystemet från att filer av misstag skickas till fel mottagare eller sändare som försöker utge sig för att ha någons annans identitet (phishing).

Programmet baserar sig på Open Key Infrastructure som är en öppen standard (utvecklad av 256bit Security AB). Standarden är öppen på så vis att det finns ett text-baserat program (OKI Tool) som har öppen källkod och är kompatibelt med Easy Encrypt. Det unika med Open Key Infrastructure är att det är ett distribuerat PKI till skillnad från vanliga X.509 baserade PKI:n.

Programmet använder inga externa komponenter, utan säkerheten i kan garanteras för hela produkten. Såväl krypteringsbibliotek som kompressionscodec är kod utvecklad av 256bit Security AB och följer därmed vår utvecklingsmodell och våra rutiner för att hantera koden. Som en konsekvens av detta finns det en hög kompetens inom krypto och säker programutvecklingsmetodik inom företaget.

Läs mer om kryptering i krypteringsguiden.

 

Förbättra Easy Encrypt