Secure Backup v1.7 Server (Windows Server 2008/2012):

sb_install_srv_v17.msi

Ladda ned filen och öppna installern. Ibland kan det visas varningar och man kan behöva lägga till ett undantag för att kunna öppna filer som laddas ned från internet. Filen är ett installationsscript (Microsoft Installer) som startar installationen av programmet på din dator.

 

Secure Backup v1.7 Linux (amd64, libc 2.12 eller senare) :

secure_backup_64

 

Secure Backup v1.7 Linux (i386, libc 2.12 eller senare):

secure_backup_32

 

Linux-versionerna behöver bara placeras i en lämplig mapp och sättas som körbara filer (chmod +x). Kör programmet för mer instruktioner. För automatisk kopiering skapas ett crontab jobb.

 

Remote Monitor Client är ett program som kan installeras på valfri dator (Windows). Programmet kan kontrollera statusen för en eller flera användares kopiering. Programmet laddar ner logg-filer för användarna (klient eller server) och varnar automatiskt om en kopia är föråldrad. Fritt antal installationer av det här programmet ingår i den här versionen av klienten.

rmc_install_v10.msi