Digitala signaturer kan ha fler olika användningsområden, exempelvis:

  • Verifikation på att någon läst en fil
  • Säkerställa äktheten på en fil eller ett dokument

För att skapa en digital signatur gör du enligt följande:

 

  1. Välj filen som datakälla genom att dra filen till programmet, eller genom att använda knappen ”Välj fil”.

 

2. Tryck på knappen ”Signera”. Du får sedan en möjlighet att lägga till ett meddelande som inkluderas i den digitala signaturen. OBS! Informationen kommer inte krypteras utan bara signeras.

 

3. Välj filnamn för signaturfilen.

 

4. Vänta på att filen signeras.

 

För att verifiera signaturen från en annan användare gör du enligt följande:

  1. Välj filen som ska verifieras som datakälla och använd knappen ”Verifiera”.

2. Välj certifikatet för den som påstås ha utfärdat en signaturen.

3. Verifiera certifikatet (se Kryptering av fil).

4. Välj signaturfilen.

4. Vänta medan signaturen verifieras.

5. Du får nu se information om signaturen. Texten ”Signaturen OK” betyder att sändaren kunde verifieras.