Nästa steg är att skapa ett certifikat. Certifikatet kommer behövas av andra användare för att kryptera filer till dig, eller för att verifiera de signaturer som du utfärdat.

 

  1. Börja med att exportera den publika nyckeln som en fil. Välj ”Spara publik nyckel för certifiering…” under certifieringsmenyn.

 

2. Välj sedan en plats för filen.

Filen ska sedan skickas till minst ett CA för certifiering. Det betyder att CA’s verifierar din identitet och att det är den här nyckeln som du använder. På så vis kan inte andra låtsas att vara du och ta mot krypterade filer i ditt namn eller skapa falska signaturer. Ett CA startas vanligtvis av organisationer som företag, föreningar, etc. Med Easy Encrypt kan vem som helst starta ett eget CA. Om du inte tillhör någon organisation som redan har ett CA och kan intyga din identitet kan du väldigt enkelt starta ett eget.

När ett CA har intygat din identitet får du tillbaka en certifieringsfil som ska användas i nästa steg för att skapa ditt certifikatet. Det går också att skapa ett certifikat utan certifieringar, fast det är inte rekommenderat eftersom det kan bli svårt för andra användare att verifiera din identitet.

 

3. Välj ”Skapa personligt certifikat…” under Certifieringsmenyn.

 

4. Välj ”Lägg till…” och lägg till de certifieringsfiler som du vill ha i ditt certifikat.

Har du ingen certifiering ännu kan du skapa ett certifikat utan certifieringar, men då är det rekommenderat att skapa ett nytt certifikat senare med certifieringar.

 

5. Välj sedan ”Skapa certifikat” och plats för certifikatet.

Certifikatet kan du lägga upp på en gemensam lagringsyta, hemsida eller skicka via e-post till de som behöver certifikatet för att skick filer till dig eller verifiera dina signaturer.

Du är nu klar för att börja använda  Easy Encrypt.