Secure Backup

Det unika med Secure Backup är dess säkerhetsfunktioner. Klientprogrammet är designat för att vara så avskalat som möjligt och ansluter därför direkt mot operativsystemets API för att minska riskerna för sårbarheter som kan försvaga programmets säkerhet.

Secure Backup är ett lättanvänt och överskådligt program som säkerhetskopierar de mappar du väljer för kopiering.

 

  1. Välj vilka mappar som ska kopieras.
  2. Starta kopieringen med ”Starta kopiering”.
  3. Senaste kopieringen står i rutan ”Senaste kopiering”.

Kopieringen startar automatiskt när kopian är föråldrad.

 

Klientprogrammet finns i fyra olika versioner:

  • Secure Backup Basic, avsedd för privatpersoner och har de vanligaste funktionerna.
  • Secure Backup Standard, företagsanpassad version som har alla funktioner och finns i 32/64-bit varanter.
  • Secure Backup Server, en version av programmet som är speciellt anpassas för kopiering av servrar med operativsystemet Windows Server.
  • Secure Backup Linux, det här är en text-baserad klient anpassad för Linux-servrar.

Dessutom finns ett program som heter Remote Monitor Client som gör att du kan hålla koll på att kopieringen utförs på en uppsättning av pc-datorer eller servrar. Programmet varnar automatiskt om någon av kopiorna skulle bli föråldrad. Remote Monitor Client fungerar ej tillsammans med Secure Backup Basic.

 

 

Funktioner

Även om Secure Backup är ett litet och resurssnålt program som är lätt att använda har det många kraftfulla funktioner:

 

Incremental forever

Efter installation måste en fullständig kopiering göras där all information krypteras och laddas upp till servern, men efter det skickas bara de ändringar som gjorts sedan föregående kopiering. Det här spar väldigt mycket datavolym under överföring och lagringsutrymme på servern, jämfört med att göra fullständiga kopieringar varje gång eller med jämna intervall.

 

De-duplicering

Även om en fil förekommer fler gånger i filsystemet behöver bara den första av filerna överföras till servern, vilket spar både lagringsutrymme och överföringsvolym. Det här betyder också att om en fil byter namn eller flyttas till en annan mapp kommer programmet upptäcka att det är samma innehåll som tidigare och filen behöver inte laddas upp på nytt.

 

Block-level Incremental

Filer som är väldigt stora ändras oftast inte mer än på några få enstaka platser i filen åt gången. Den här funktionen delar in filen i sektioner och laddar bara upp de sektioner i filen som har ändrats sedan förra uppdateringen, därmed behöver inte filen som helhet överföras igen, vilket även det kan spara mycket datavolym. Detta är extra användbart vid exempelvis stora databaser.

 

Komprimering

Innan informationen krypteras och överförs till servern komprimeras den för att den ska ta mindre plats. Det här är framförallt användbart för filer som inte sedan tidigare är komprimerade. Även detta är användbart vid exempelvis stora databaser.

 

Integritetskontroll

Det första programmet gör innan en fil kopieras är att beräkna en kontrollsumma över filen, kontrollsumman (SHA-256) lagras sedan tillsammans med informationen om filen och det sista programmet gör efter återställning är att kontrollera att filen fortfarande är identisk med originalet. Detta görs alltså utöver de kryptografiska autentiseringkoderna. Det här säkerställer att det inte finna några tekniska fel i mjukvaran.

 

Arkivering

Informationen lagras på servern i 30, 60 eller 90 dagar beroende på inställning. Utöver detta finns en arkiveringsfunktion som automatiskt kan arkivera utvalda kopior ända till du väljer att själv ta bort dem från servern. Det blir då möjligt att återställa filer även långt tillbaka i tiden.

 

Stora filer

Programmet kan hantera alla filer oavsett storlek. Allt från tomma filer till filer som gränsar mot vad datorns filsystem eller diskar klarar av.

 

Vill du veta mer om programmet? Det bästa sättet att förstå hur programmet fungerar är att ladda ned och prova själv. Alla abonnemang kan provas i 14 dagar utan kostnad. Mer information här.