Simple Encrypt är ett symmetrisk krypteringssystem som du kan använda för att kryptera säkerhetskopior eller för att skydda filer vid kommunikation om det redan finns ett säkert sätt att byta krypteringsnycklar med den andra parten.

 

Filkryptering

Simple Encrypt är ett krypteringssystem för filer vilket ger en väldigt hög flexibilitet. Allt som kan lagras som filer kan krypteras, exempelvis: rapporter, mötesprotokoll, databaser, programvara, säkerhetskopior, etc. Det går sedan att överföra informationen med valfri metod, exempelvis: bifogade till e-post, lagring på gemensam lagringsyta eller via externa lagringsmedium.

 

Lätt att använda

Trotts att Simple Encrypt använder mycket stark kryptering är det mycket enkelt och lättanvänt och alla klarar av att använda programmet.

 

Autentisering

Krypteringen kombineras alltid med stark autentisering vilket gör att det inte går att ändra i de krypterade filerna utan att detta upptäcks.

 

 

Användning

Simple Encrypt har ett väldigt enkelt användargränssnitt. Du väljer först metod för kryptering och sedan vilken fil som ska krypteras. Allt sker i samma dialog och programmet är mycket lätt att använda.

Användarmanual för Simple Encrypt

Läs mer om varför du ska kryptera.

 

Funktioner

Filer kan krypteras med tre olika krypteringsalternativ: nyckelfil, nyckelkod eller en lösenfras. Vilket alternativ som passar bäst beror på hur programmet är tänkt att användas. Programmet kan kryptera filer med två olika algoritmer: AES-256 CBC eller Serpent CBC. Programmet har också inbyggd kompression av filer så de får minimal storlek under överföring eller lagring.

 

Säkerhet

Simple Encrypt är designat för att skydda informationen under överföring eller lagring från tre hot:

  • Att någon obehörig får tillgång till informationen.
  • Att någon obehörig kan ändra i informationen under överföring.
  • Att någon obehörig kan byta ut informationen under överföring.

Som en konsekvens av detta skyddar Simple Encrypt också från att filer av misstag skickas till fel mottagare eller från sändare som försöker utge sig för att ha någons annans identitet (ex spear-phishing).

Programmet använder inga externa komponenter, utan säkerheten i produkten kan garanteras till sin helhet av 256bit Security AB. Såväl krypteringsbibliotek som kompressionscodec är kod utvecklad av 256bit Security AB och följer därmed vår utvecklingsmodell och våra rutiner för att hantera koden. Som en konsekvens av detta finns det en hög kompetens inom krypto och säker programutvecklingsmetodik inom företaget.

Läs mer om kryptering i krypteringsguiden.

 

Förbättra Simple Encrypt