När Easy Encrypt startar för första gången finns inget personlig nyckelpar lagrat i programmet och du kommer därför tillfrågas om du vill skapa ett nytt.

 

  1. Välj ”Ja” på frågan.

 

2. Skriv ett namn på det nya nyckelparet och välj sedan vilka algoritmer som ska användas för kryptering och signering.

Det förvalda alternativet ”RSA 2048bit” räcker i de flesta fall, längre nycklar är något säkrare men tar längre tid att skapa. Rör sedan muspekaren över fönstret tills det att knappen ”Skapa nyckel” blir klickbar. OBS! Använd inte trådlös mus när slumptalen samlas.

 

3. Vänta sedan på att nyckelparet genereras. Detta kan ta lite tid beroende på datorns hastighet och vilka nyckellängder som har valts.

 

När nyckelparet har skapats startar programmet. Gå vidare till steget skapa certifikat.